Thứ Năm, 23 tháng 2, 2017

Đừng sợ Cộng sản, bạn trẻ Nguyễn Phương công khai lý do trở thành "phản ...

[Cập nhật mới nhất] Đoàn Thị Hương được huấn luyện và phối hợp với 10 ng...Đây là căn nhà Đoàn Văn Thạnh, nơi mà 28 Tết Đinh Giậu vừa rồi, cô Đoàn Thị Hương đã về ăn Tết cùng gia đình, đến mùng 2 Tết thì cô rời khỏi nhà mà không biết đi đâu. Ông Thạch nói rằng, cô Hương cũng không nói làm nghề gì.

KInh hoàng, 2 đất nước cộng sản đã huấn luyện những sát thủ, tôi đề nghị thế giới phải bỏ 2 bọn cầm quyền Bắc Hàn và bọn cầm quyền VC vào danh sách huấn luyện những tên khủng bố.

[ Phần 1] DIỂN GIẢ HAY NHẤT MỌI THỜI ĐẠI VN ( NÊN HỌC )