Thứ Bảy, ngày 19 tháng 11 năm 2016

TỄU - BLOG: THƯ GỬI THẦY GIÁO CŨ

TỄU - BLOG: THƯ GỬI THẦY GIÁO CŨ: Bùi Văn Thuận THƯ GỬI THẦY GIÁO CŨ Nhận được tin nhắn trên facebook của thầy (thày) em vừa mừng vừa buồn thầy ạ. Mừng vì thầy còn nhớ ...

Thứ Sáu, ngày 18 tháng 11 năm 2016

# Nhà Nước VC Ăn Cướp Mồ Hôi Nước Mắt Của Dân Một Cách Kinh Hoàng (Đổi Tiền Lần Thứ 4)

# Nhà Nước VC Ăn Cướp Mồ Hôi Nước Mắt Của Dân Một Cách Kinh Hoàng (Đổi Tiền Lần Thứ 4)

Mylinhng@aol.com

1 Gián Điệp Hồ = 5000 VNCH = 143 USD (1USD=35VNCH), thế mà hiện tại 1 Gián Điệp Hồ = 1/22.600 = 0.000044 USD
Khi xưa, lúc VNCH bị VC chiếm ngày 30/4/75, tôi nhớ 35 Đồng VNCH = 1 USD. Có tỗng cộng 3 lần đổi tiền: 1) Đổi tiền ngày 22.9.1975 Hối suất : 500 đồng Việt Nam Cộng hòa = 1 đồng Cộng hòa Miền Nam Việt Nam; Mỗi gia đình chỉ được đổi 100.000 đồng cũ ra thành 200 đồng mới để tiêu dùng thường nhật. Phần còn lại, Nhà nước giữ lại… 2) Đổi tiền ngày 03/5/1978 Theo sắc lệnh của thủ tướng mang số 88 CP ký ngày 25 Tháng Tư, 1978 thì lệnh đổi tiền này được giữ kín đến ngày 3 Tháng Năm, đến lúc đó mới công bố toàn quốc. Chiếu theo đó thì tiền tệ cũ của hai miền Nam Bắc bị cấm lưu hành. Ai sở hữu tiền cũ thì phải đem đổi lấy tiền mới. Ở miền Bắc, một đồng mới trị giá bằng một đồng cũ (tiền phát hành năm 1958); ở trong Nam, một đồng mới bằng 0,80 đồng cũ (phát hành năm 1975). Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử cận đại cả nước Việt Nam chỉ dùng một mẫu tiền chung. Dân thị thành được đổi tối đa: 100 đồng cho mỗi hộ 1 người; 200 đồng cho mỗi hộ 2 người; Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 50 đồng/người; Tối đa cho mọi hộ thành phố bất kể số người là 500 đồng. Dân quê được phép đổi theo ngạch sau: 100 đồng cho mỗi hộ 2 người (50 đồng mỗi người) Hộ trên 2 người thì người thứ 3 trở đi được đổi 30 đồng/người; Tối đa cho mọi hộ dưới quê bất kể số người là 300 đồng. 3) Đổi tiền ngày 14.9.1985 1. Từ ngày 14-9-1985, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được phép phát hành các loại tiền mới của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thu đổi các loại tiền cũ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo đặc điểm các loại tiền mới để nhân dân biết. 2. Quy định sức mua của đồng tiền mới bằng 10 lần sức mua của đồng tiền cũ. Tỷ lệ này áp dụng trong việc thu đổi tiền cũ, chuyển đổi tiền trên tài khoản, trên sổ sách và trong tính toán giá trị tất cả các tài sản, vật tư, hàng hoá và mọi khoản chi trả khác. 3. Thực hiện chính sách ưu đãi đối với tiền gửi tiết kiệm. Mọi số tiền gửi vào Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa theo các thể thức tiết kiệm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành mà còn số dư đến ngày thu đổi thì được quy đổi theo tỷ lệ như sau: - Tiền gửi từ ngày 1-3-1978 trở về trước được quy đổi theo tỷ lệ 1 đồng cũ bằng 1 đồng mới. - Tiền gửi từ ngày 2-3-1978 đến ngày 31-5-1981 được quy đổi theo tỷ lệ 2 đồng cũ bằng 1 đồng mới. - Tiền gửi từ ngày 1-6-1981 đến ngày 31-12-1984 được quy đổi theo tỷ lệ 6 đồng cũ bằng 1 đồng mới. - Tiền gửi từ ngày 1-1-1985 đến ngày 31-7-1985 được quy đổi theo tỷ lệ 9 đồng cũ bằng 1 đồng mới. - Tiền gửi từ ngày 1-8-1985 đến ngày đổi tiền thì theo tỷ lệ 10 đồng cũ bằng 1 đồng mới. 4. Việc kê khai các loại tiền cũ để đổi lấy tiền mới tiến hành từ 6 giờ sáng đến 12 giờ trưa ngày đổi tiền. Toàn thể nhân dân và tất cả các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị bộ đội, tổ chức tập thể, tổ chức xã hội, các ngoại kiều, các đoàn ngoại giao và các tổ chức quốc tế đang công tác trên lãnh thổ Việt Nam đều phải kê khai các loại tiền mặt hiện có để đổi lấy tiền mới ở bàn đổi tiền. Chỉ kê khai một lần. 5. Kể từ 12 giờ trưa, tiến hành thu đổi tiền trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Việc thu đổi tiến hành trong thời gian từ 3 đến 5 ngày (thời gian cụ thể do Ban chỉ đạo thu đổi tiền do tỉnh, thành phố quy định). Mỗi hộ, mỗi cơ quan, xí nghiệp, hợp tác xã... được đổi ngay một số lượng tiền mặt theo mức quy định. 6. Nghiêm cấm phân tán tiền, nhận tiền phân tán của người khác và các hành động gian lận khác trong quá trình thu đổi tiền. Nghiêm cấm đầu cơ, nâng giá hàng, phao tin đồn nhảm, phá hoại tiền tệ của Nhà nước. Người nào vi phạm các quy định này sẽ bị nghiêm trị theo pháp luật; người có công phát hiện những hành vi sai trái sẽ được khen thưởng. 7. Thành lập Ban chỉ đạo thu đổi tiền các cấp từ Trung ương đến tỉnh, thành phố, đặc khu, quận, huyện, thị xã. Ban chỉ đạo thu đổi tiền cấp tỉnh, thành phố, đặc khu và quận, huyện, thị xã do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân làm Trưởng ban, Giám đốc Ngân hàng làm Phó ban thường trực và gồm có Thủ trưởng các ngành tài chính, công an, kiểm sát nhân dân. Hội đồng Bộ trưởng kêu gọi toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh các quy định trên đây, góp phần tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi công tác thu, đổi tiền. ********************************************************* 3 lần đổi tiền kiểu này, Nhà nước VC đã ăn cướp mồ hôi nước mắt của dân một cách kinh hoàng, coi như 1 đồng VC hiện tại = 5000 đồng VNCH. Nếu chia cho 35 sẽ bằng 143 USD. Thử nghĩ xem, đáng lẽ ra, 1 VC Hồ = 143 USD, thế mà hiện tại 1 VC Hồ = 1/22.600 = 0.000044 USD Nhà nước VC ăn cướp tiền của dân một con số kinh hoàng, bởi vậy dân không nghèo mới là chuyện lạ. Tiền ăn cướp này đi đâu, vào túi tham quan, vào những công trình dang dở, vào những Vinashin, Vinalines, vào những cơ sở quốc doanh, xây đài nghìn tỉ, bỏ sông bỏ biển, mánh mung với ngoại bang cho nó ăn... Bạn đọc nào giỏi toán học lảm ơn tính ra bọn VC ăn cướp của dân bao nhiêu USD??? Theo nhiều tin tức Nhà nước VC đã bị khánh tận, nghĩa là hết tiền, thì phải in tiền ra thêm. Như Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đã lên tiếng sẽ làm thí điểm cho những ngân hàng khai phá sản, va kỳ này, hãy chờ xem, đổi tiền lần thứ 4, 1 đồng mới Gián Điệp Hồ sẽ đổi 5000 Hồ cũ cho nó đã (nhất là để tránh con số quá dài nhiều khi máy tính không kham nỗi và để ăn cướp nhiềm thêm nữa).

Ngày 18 tháng 11 năm 2016