Thứ Ba, 19 tháng 9, 2017

Thùy Dương và Trương QHuy Với Cuộc Hội Luận Rất Độc Đáo

Thùy Dương Nói VC Chơi Rất Dơ Bẫn, Chế Độ CS Này Phải Bị Sụp Đổ

Nam Phương Kêu Gọi Bà Con Lên Tiếng Ủng Hộ Sự Biểu Tình Ở Chợ An Đông

SOS!!! Anh Nguyễn Chí Tuyến Cũng Lên Tiếng Việc Lạm Thu Học Phí

Nam Phương Cũng Đã Lên Tiếng Về Lạm Thu Ở Các Trường Công Lập

Huỳnh Quốc Huy Hội Luận Với Võ Đức Văn Và Phạm Văn Đạt

Toàn Dân Đoàn Kết, Cứu Trợ Đồng Đăng, Biểu Tình Đã Nổ Ra