Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Bùi Thị Minh Hằng: Người dân có nên đến văn phòng tiếp dân của đảng đ...

Bùi Thị Minh Hằng: Người dân có nên đến văn phòng tiếp dân của đảng đ...: Nguồn facebooker Thanh Tran Hiện tại có 30 người dân H'Mông đang bị nhốt trong phòng tiếp dân của đảng ở số 1 Ngô Thì Nhậm, n...

Bùi Thị Minh Hằng: TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN CỦA CÔNG DÂN BÙI THỊ MINH HẰNG - ...

Bùi Thị Minh Hằng: TRẢ LẠI ĐƠN KIỆN CỦA CÔNG DÂN BÙI THỊ MINH HẰNG - ...: By Nguyễn Thùy Trang  Ngày 2/9/1945 là ngày Quốc Khánh CS, khi ông Hồ dõng dạc đọc diễn văn: "Tất cả mọi người đều sinh ra có quy...

Bùi Thị Minh Hằng: HÀNH TRÌNH ĐI GẶP TÒA ÁN "Con Bò cười "

Bùi Thị Minh Hằng: HÀNH TRÌNH ĐI GẶP TÒA ÁN "Con Bò cười ": Tôi ra Hà Nội chuyến này thật bất ngờ vì không có sự chuẩn bị. Đang đi Sài Gòn có công việc thì nghe luật sư báo rằng tòa Hà Nội gửi giấy...