Thứ Sáu, 11 tháng 8, 2017

Đại sứ quán CS Việt Nam đang bị người Việt tại Úc Châu bao vậy để biểu tình

TV256 - Người VN biểu tình trước Tòa Đại sứ CSVN, tại sao ??? Bởi vì người VN chống bọn CSVN đang cai trị đất nước VN, ĐCSVN không bao giờ được gọi là đại diện cho đất nước VN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét