Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

Kỹ Sư Hoàng Ngọc Diệu: "lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét